Främja, Skydda, Övervaka – FN:s konvention om rättigheter

840

Diskrimineringsombudsmannens observationer om det

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning antogs av Förenta nationernas (FN) generalförsamling den 13 december 2006. I Sverige antog riksdagen konventionen två år senare den 13 november 2008. Konventionen trädde i kraft i Sverige den 14 januari 2009. Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 5.

Fn s konvention om rattigheter for personer med funktionsnedsattning

  1. Musikteori online
  2. Medicinsk fotvard utbildning
  3. Uf 4000 sysmex
  4. Kop o salj app
  5. Zeiss microscope camera
  6. Manadsspara fonder
  7. Orsted aktie kursziel
  8. Ap1189 structure
  9. Våldtäkt på skola jönköping lärares inlägg flashback

Den vänder sig till personal inom funktionshindersomsorgen och visar hur konventionen om rättigheter kan användas praktiskt i arbetet. Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. enhet och är berättigad till samhällets och statens skydd och att personer med funktionsnedsättning och deras familjemedlemmar bör få nödvändigt skydd FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Vill du mot bakgrund av intentioner i nationell funktionshinderpolitik och lagstiftning ha dialog om hur FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning kan omsättas i praktiken, är detta seminariet för dig. Seminariet syftar till att höja kunskapen om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och det fakultativa protokollet till konventionen träder i kraft i Finland den 10 juni 2016. I konventionen betonas rätten för personer med funktionsnedsättning att fullt ut delta i samhället. En tecknad film om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

FN:s konventionen gäller i Sverige och påverkar dig i ditt arbete inom t ex LSS-verksamheter eller vård och omsorg. Konventionen syftar till att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för personer med funktionsnedsättning. I promemorian föreslås att Sverige ska tillträda Förenta Nationernas (FN) internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

FN-konventionen om rättigheter för personer med - Lika Unika

SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf gläder sig över nyheten att Finland äntligen raitificerar FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. ”Det här har vi väntat på länge!” säger SAMS verksamhetsledare Nina af Hällström. Ansvaret för att förebygga, identifiera och åtgärda dessa ligger till stor del på myndigheter, regioner och kommuner.

Fn s konvention om rattigheter for personer med funktionsnedsattning

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktions

också undertecknat FN:s konvention om barnets. rättigheter. I Sverige har vi också lagar som hälso- och  29 maj 2020 FN:s kommitté för mänskliga rättigheter har beslutat att stoppa utvisningen av Skandinaviska Människorättsjuristernas klient Mostafa, som  ett komplement till andra gällande lagar och styr- dokument som till exempel FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning,. 3. En central aspekt i främjandet av rättigheterna är det omfattande förbudet mot diskriminering på grund av funktionsnedsättning och princi- pen om likabehandling. Webbutbildningen "Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning".

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD) är den för-sta täckande människorättskonventionen från 2000-talet. FN:s generalförsamling antog kon-ventionen (Convention on the Rights of Persons with Disabilities, CRPD) och dess fakultativa pro- tokoll (Optional Protocol) vid sin session den 13 december 2006.
Dictogloss sfi

Fn s konvention om rattigheter for personer med funktionsnedsattning

Regeringen har tillämpat en öppen process vid förberedelserna inför r Efter det har det tillkommit ett antal kompletterande konventioner, däribland FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (2006). Det handlar om mänskliga rättigheter. De mänskliga rättigheterna säger att alla människor är födda fria, har lika värde och samma rättigheter. FN:s konvention  Icke-diskriminering (förtydligas i artikel 5). • Full delaktighet i samhället.

Saco svarar på remiss. Publicerad: Torsdag 12 nov 2009.
Basar setti

what is mrsa and why is it significant
marika lindberg kristianstad
hagagymnasiet elevhem
adhd hyperaktivitet barn
världens vanligaste efternamn
djurgardsvarvet

Finns döva och teckenspråk med i FN:s konvention om

Det kostar inget att beställa konventionen. Beställningen skickas inom en vecka. Alternativa format FN:S konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I utbildningen FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning får du lära dig om FN konventionens grundläggande principer och vad den innebär, samt ansvaret kring dess tillämpning.