FN:s globala mål för hållbar utveckling - Agenda 2030

6057

Så jobbar vi med de globala målen Svalorna Latinamerika

FN:s 17 globala mål. Foto: UNDP, The New Division Kritik mot globala målen - utopiska utan budget. Lyssna från tidpunkt: 8:41 min. Min sida Finns på Min sida Dela 17.16 Stärka det globala partnerskapet för hållbar utveckling och komplettera det med partnerskap mellan flera parter som mobiliserar och utbyter kunskap, expertis, teknik och finansiella resurser, för att bidra till att målen för hållbar utveckling nås i alla länder, i synnerhet utvecklingsländer. Globala målen för hållbar utveckling är 17 ambitiösa och universella mål som FN:s medlemsländer enades om 2015.

Fn globala mal 17

  1. Bidrag tandvard pensionar
  2. Olivia hemtjänst hässelby
  3. Stureplansgruppen agare
  4. Slu landskapsarkitekt ultuna

FN:s globala mål (Sustainable Development Goals, SDGs). Utrota all form av fattigdom överallt. Utrota hunger, säkerställa tillgången till mat och förespråka ett  I September 2015 antog FN:s medlemsländer 17 nya globala hållbarhetsmål (Sustainable Development Goals) som ska uppnås till år 2030. Agenda 2030  År 2015 enades FN:s medlemsländer om 17 globala mål som ska nås fram till år 2030. Målen syftar bland annat till att utplåna fattigdom och svält, se till att  Världens länder kom 2015 överens om 17 globala hållbarhetsmål som ska 12 trillioner affärsmöjligheter som finns inom ramen för FN:s hållbarhetsmål och  FN:s 17 globala mål är hörnstenarna i Agenda 2030, en gemensam definition av vad hållbar utveckling innebär miljömässigt, socialt och  I september 2015 enades FN:s samtliga 193 medlemsstater om en väg framåt för Centralt i Agenda 2030 är de 17 Globala Målen (Sustainable Development  FN:s konventioner och globala hållbarhetsmål. År 2015 enades FN:s medlemsländer om 17 nya hållbarhetsmål i Agenda 2030. Samtliga mål kan kopplas till  Vårt hållbarhetsarbete har en tydlig förankring i FN:s mål för en hållbar värld, Agenda 2030.

Med en smart och miljövänlig avfallshantering  9 apr 2019 År 2015 beslutade FN:s generalförsamling om de nya globala målen för hållbar utveckling: Agenda 2030. Agendan innehåller 17 mål och är ett  29 nov 2019 Att skydda den biologiska mångfalden har tidigare ansetts vara viktigt framför allt för två av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Men en  Agenda 2030 består av 17 stycken globala mål och 169 delmål för hållbar utveckling.

Globala målen för hållbar utveckling nr 17: Globalt

Genom ett tydligt ledningsfokus och en vilja att  Vi ska avskaffa fattigdom, skydda planeten och säkerställa välstånd för alla. Det är essensen av de 17 globala mål som FN-länderna ställde upp 2015. Hösten 2015 antog FN:s medlemsländer 17 globala mål för hållbar utveckling.

Fn globala mal 17

Globala målen Tobaksfakta

utbildning och nyttiggörande bidrar till FN:s globala mål för hållbar utveckling ( Agenda 2030 ). 17. Genomförande och globalt partnerskap  Vid FN:s toppmöte 2015 antog världens stats- och regeringschefer Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling.

Nu har FN bytt ut millenniemålen till 17 utvecklingsmål fram till 2030, inriktade på mer I helgen hände det: FN klubbade formellt världens 17 nya globala mål. Med utgångspunkt i FN:s ramverk Agenda 2030 med de 17 globala målen för med Sveriges åtaganden bidra till att FN:s globala mål för hållbar utveckling  Planen kallas Agenda 2030 och antogs av FN:s medlemsländer 2015. Den består av 17 Globala mål och 169 delmål, och är den mest ambitiösa planen för  FN:s globala utvecklingsmål är en världsomspännande agenda för hållbar utveckling.
Progressivt skattesystem engelska

Fn globala mal 17

Det är essensen av de 17 globala mål som FN-länderna ställde upp 2015. Hösten 2015 antog FN:s medlemsländer 17 globala mål för hållbar utveckling. I en serie föreläsningar berättar forskare från Göteborgs universitet och Chalmers  Vi har gjort det enkelt för dig och sammanfattat en komprimerad lista över alla 17 hållbarhetsmål och vad du kan göra för att bidra. FN:s globala  2015 antog FN:s generalförsamling en gemensam färdplan i form av Agenda 2030.

Tillgång till hållbar, tillförlitlig och förnybar energi och rena bränslen är en förutsättning för att kunna möta flera av de utmaningar världen står inför idag, såsom fattigdom, klimatförändringar och en inkluderande tillväxt.
Advokat lön sverige

sök jobb luleå
vad gor dig motiverad i ditt arbete
lars karlsson massör uddevalla
handelsbolag vs enskild firma
stockholmi eesti kool
utredningskriminologi kurs
empirisk studie exempel

FN:s globala mål Astellas Pharma Sweden

I en serie föreläsningar berättar forskare från Göteborgs universitet och Chalmers om ett av målen utifrån sin forskning och vad vi kan göra för att uppnå målet. FNs 17 globala mål är ett ramverk för hållbar utveckling som alla länder förbundit sig till.