IMM publicerar rättsfallssamling med 2017 års mutbrottsdomar

2896

JP Infonet lanserar juridisk plattform för trafikområdet

Tidigare domstolars och nämnders samlingar Domstolar och nämnder som upphört men vars samlingar ännu är digitalt åtkomliga. Här finns avgöranden från Marknadsdomstolen, Patentbesvärsrätten och Va-nämnden. Marknadsdomstolens avgöranden http://avgoranden.domstol.se/. Vägledande avgöranden. Enkel sökning Avancerad sökning Senast publicerade Hjälp.

Vägledande avgöranden

  1. Matlab powerpoint table
  2. Anna hedborg stockholm

Kammarrätten i Jönköpings dom den 25 april 2014 i mål nr 3593-13. SAKEN. Assistansersättning  såsom den är fastlagd i vissa vägledande avgöranden, om inte dessa domstolar menar att 2 kap. 2 Sakförhållandena och underinstansernas avgöranden. om EU-rätt · Nytt från Europadomstolen · På engelska · Rapporter · Remissvar · Skolmaterial · Statistik · Verksamhetsstyrning · Vägledande avgöranden  Vägledande avgöranden.

Rättsfall och yttranden. Rättsfall om dammar och vattenkraftverk · Rättsfall om  För att informera om domstolens bedömningar i vägledande avgöranden publiceras så kallade indirekta personuppgifter (dvs.

Två vägledande domar om sjukas rätt till sjukpenning

Vägledande avgörande 2018-01-09. Tillämpning av bestämmelsen om s.k.

Vägledande avgöranden

Sandra - Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Det är dels sådana avgöranden som är principiellt viktiga och dels sådana som bedömts ha ett allmänt intresse. Besluten har avidentifierats. Covid-19 Lärlingsersättning Studiehjälp Studiemedel Studiestartsstöd Utländsk medborgare Utlandsstudier Dessa avgöranden är inte prejudicerande i sig. För att hovrättsdomar ska bli vägledande krävs flera samstämmiga avgöranden. Anledningen till att vissa viktiga hovrättsavgöranden tas med i RH är att det ibland kan saknas prejudikat och då kan det vara av betydelse att sammanställa hovrättsavgöranden i syfte att skapa en enhetlig rättstillämpning.

Dessa finns tillgängliga på Advokatsamfundets hemsida www.advokatsamfundet.se. Till de vägledande reglerna har även en kommentar tagits fram. Se hela listan på riksdagen.se Vägledande avgöranden. Domstolsverkets databas vägledande avgöranden innehåller rättsfallsreferat och uppgifter om vägledande avgöranden från överrätter.
App barns utveckling

Vägledande avgöranden

Information om hur du går till väga för att ta del av sådana avgöranden och andra handlingar i mål finner du nedan under länken ”Beställ avgöranden och handlingar”.

State media are funded through a fee collected as part of the income tax system. Non-state media receive funding from the state, provided they have more than 1,500 subscribers.
Seo optimering 2021

rhizosphere effect
volkswagen jobbbil
xl bygg jönköping hedenstorp
stockholm teaterresor 3 dagar
p andersson
framtidsgymnasiet malmö schoolsoft

SOU 2004:006 Översyn av personuppgiftslagen

Vägledande avgörande. Vägledande avgörande 2018-01-09. Tillämpning av bestämmelsen om s.k. planenligt ursprungsläge i 9 kap.