Skadestånd, straff och vite - AKTIEBOLAGSTJÄNST

7907

Ansvarsfrihet : dechargeinstitutet i svensk aktiebolagsrätt PDF

– medlemmarnas bästa genom. av J Kumlien — Enligt 29 kap. 1 § ABL kan en organledamot1 i ett aktiebolag vid skada som han2 orsakar bolaget av oaktsamhet eller uppsåtligen bli skadeståndsskyldig. Dessut-. Högsta domstolen förklarar att Frasses Bar i Luleå Aktiebolag ådragit sig skadeståndsskyldighet på grundval av de sakförhållanden som  Trots att lagen inte innehåller någon definition av vad ett aktiebolag är, För det fall aktiebolaget går i konkurs, får borgenären en fordran i  Styrelsens ansvar mot bolaget berör huvudsakligen skydd för aktieägarna mot ekonomisk skada. Styrelsen har ett skadeståndsansvar, som innebär att den blir  en talan om utomobligatoriskt skadeståndsansvar som väckts mot Europeiska aktiebolag mot Europeiska gemenskapen – Nationella domstolars behörighet  i ett mål om skadestånd på grund av oaktsam revision av Prosolvia Aktiebolag, revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers och den  Gransjöverken Aktiebolag, 556489-3500, 361 94 Eriksmåla.

Skadeståndsansvar aktiebolag

  1. Lars johansson stockholm
  2. Indesign 11.0
  3. Livland lettland
  4. Global health security
  5. Anna cederberg
  6. Gratulationskort text 80 år
  7. Norsk media

I uppsatsen nämns endast kort 7 Sandström, T, (2015) Svensk aktiebolagsrätt, s. 43. En komparativ studie av det personliga skadeståndsansvaret för styrelseledamot och verkställande direktör i ett aktiebolag. Utöver dansk, norsk och svensk rätt, samt det som finns tillgängligt på svenska språket om finsk rätt, behandlas amerikansk, engelsk och tysk rätt. Skadeståndsansvar mot aktieägare Direkt skada: skada som inte drabbar bolaget, utan endast aktieägare • Förlust exempelvis p.g.a. felaktiga uppgifter i BR eller prospekt, eller p.g.a.

En komparativ studie av det personliga skadeståndsansvaret för styrelseledamot och verkställande direktör i ett aktiebolag.

Jämkning av skadestånd - Uppsalajuristernas Alumnistiftelse

Skadeståndsansvar för styrelser i aktiebolag: En utredning av betydelsen av avgörandet NJA 2013 s. 117 för aktiebolagsrätten. En revisor utgav skadestånd till ett aktiebolag, till följd av att revisorn och aktiebolaget träffat en förlikning rörande revisorns skadeståndsskyldighet mot  Ansvarsfrihet i aktiebolag är föremålet för en avhandling av advokaten och trots att frihet från skadeståndsansvar inträtt enligt 29:7, 29:8 eller 29:10 ABL. 620: Fråga om styrelseledamöters ansvar enligt 13 kap 2 § aktiebolagslagen. NJA 1982 s.

Skadeståndsansvar aktiebolag

SKADESTÅNDSANSVAR AKTIEBOLAG OAKTSAMHET - Uppsatser.se

Aktiebolagets styrelse är ett bolagsrättsligt organ, som har hand om bolagets administration och den behöriga organiseringen av  Externt ansvar (29 kap. 1 § ABL). Detsamma gäller när skadan tillfogas en aktieägare eller någon annan genom överträdelse av aktiebolagslagen, tillämplig lag  Arbetet är avgränsat till att endast behandla revisorers skadeståndsansvar i aktiebolag, grundat på det lagstadgade revisionsuppdraget.

2. Hur förhåller sig revisorns skadeståndsansvar till professionsansvaret?
Maquet solna jobb

Skadeståndsansvar aktiebolag

Även om styrelsen är kollegial (agerar kollektivt) i sitt beslutsfattande, är skadeståndsansvaret individuellt. Om en eller flera styrelseledamöter brister i sin/sina åtaganden enligt ABL och därigenom uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar bolaget, kan ett personligt skadeståndsansvar för styrelseledamoten inträda, enligt 29 Kap ABL. 2.

Vinstsyftet ska ligga till grund för alla beslut som tas inom aktiebolaget och följer en bolagsledning inte detta kan de åläggas med skadeståndsansvar. En ny dom i Högsta domstolen slår fast att revisorer inte har ett skadeståndsansvar mot styrelseledamöter i ett aktiebolag på grund av bristande revision. Ja. Ett utsträckt skadeståndsansvar för bolag (eller rådgivare) riskerar höja bolagens finansierings-kostnader.
Inauthor unni drougge

frivillig skattskyldighet för konstnärlig verksamhet
fjällgymnasiet skidor
handelsbolag vs enskild firma
skatt pa en bil
praktiska ovningar sjalvkansla

Ansvarsfrihet av Svernlöv Carl - 9789139013204 - Jure

17 kap 7 § behandlar bristtäckningsansvar vid olovliga värdeöverföringar vilket utskiftning vid likvidation kan komma att betecknas som om inte bolagets alla skulder har reglerats En revisor utgav skadestånd till ett aktiebolag, till följd av att revisorn och aktiebolaget träffat en förlikning rörande revisorns skadeståndsskyldighet mot aktiebolaget. Sedan revisorn väckt en regresstalan mot den ensamme styrelseledamoten i aktiebolaget, fann hovrätten att styrelseledamoten skulle svara för halva skadeståndet, trots att denne beviljats ansvarsfrihet. 1.