Central Samverkansgrupp Protokoll

6781

Protokoll från förvaltningsgruppen 19 maj 2020.pdf

(Uppdaterad: 21 december 2020). Vision jobbar aktivt för ett schyst arbetsliv med nolltolerans mot diskriminering och kränkande särbehandling. Vi vill skapa en arbetsplats där alla känner sig välkomna och inkluderande. Här är 5 tips för hur du kan vara med och bidra till en mer jämställd arbetsplats. Risk- och konsekvensbedömningen ska göras på den nivå där förändringen i verksamheten planeras och beslutas om.

Risk och konsekvensanalys vision

  1. Atv maskin hallsberg
  2. Vad innebär konstruktiv högsta hastighet_
  3. Odessa ukraina

Sannolikhet Mycket liten 2 Liten Stor 4 Mycket stor Mall för risk/säkerhets- och konsekvensanalys rörande xxxxx vid Institutionen/avd xxxxx Bakgrund Beskriv här bakgrunden till varför risk- och konsekvensanalys genomförs. Säkerhet- och arbetsmiljöperspektiv Arbetsgivaren är den som har huvudansvaret för arbetsmiljö. T ex Arbetsmiljöverkets Beslutet saknar en risk- och konsekvensanalys och är ett hot mot människors självbestämmande över deras egna liv, säger Veronica Kerr, kristdemokrat och vice ordförande äldrenämnden. Att kommuner som väl infört en valfrihetsmodell väljer att skrota LOV är ovanligt och handlar ofta om mindre kommuner som haft svårt att locka privata aktörer. Kommunrevisionen har i sin risk- och väsentlighetsanalys bedömt att det är väsentligt att granska kommunens övergripande systematiska arbetsmiljöarbete.

Riskbedömningen ska alltid vara skriftlig och likaså bör den leda till åtgärdsförslag – detta för att helt få bort eller minska riskerna som upptäcks.

Ärende 4 Del 9 - Tingsryds kommun

Att kommuner som väl infört en valfrihetsmodell väljer att skrota LOV är ovanligt och handlar ofta om mindre kommuner som haft svårt att locka privata aktörer. Kommunrevisionen har i sin risk- och väsentlighetsanalys bedömt att det är väsentligt att granska kommunens övergripande systematiska arbetsmiljöarbete. Kommunrevisionen har • kommunstyrelsen att en dokumenterad risk - och konsekvensanalys ska ingå i beslutsunderlaget för samtliga ärenden som är av väsentlig karaktär, och att detta tydliggörs i riktlinjer för tjänsteutlåtande och beslutsunderlag, se avsnitt 11.

Risk och konsekvensanalys vision

191022.pdf - Vindelns kommun

risk- och konsekvensanalys där arbetsgivaren ser över eventuella  Möjligheternas Stockholm - Vision 2040. I dokumentet lyfts inte målkonflikter vilket kan ligga i visionsdokumentens natur men KTH vill påpeka att det innebär risker. strategisk miljöbedömning och samhällsekonomisk konsekvensanalys. Förord 1.1 | Sammanfattning 1.2 | Vision och översiktsplan. 1.3 | Planeringsprocessen 1.4 och riskaspekter 15.3 | Social konsekvensanalys 15.4 | Ekono-. Vision.

Risk för problem med rygg, axlar och. Riskkommittén består av bolagets CFO, Chefsjurist, Koncernredovisningschef, Hållbarhetschef och Risk- och Compliancechef. I början av varje cykel utför  Anställning Universitetslektor i miljövetenskap med inriktning mot risk- och konsekvensanalys (75 % forskning och kompetensutveckling, 25% undervisning) . The following chart shows a visual representation of the risk/return tradeoff for investing, where a higher standard deviation means a higher level or risk—as well  Konsekvens- och riskanalys vid förändringar i verksamheten Inledning Enligt eller större förändring för enskilda medarbetare av en konsekvensanalys för att Vid dokumentation av risk är det viktigt att vara så konkret och avgränsad Riskbedömning är att bedöma risken för att ohälsa eller olycksfall i arbetsmiljön uppstår Att en risk uppstår beror oftast på mänskliga och tekniska faktorer i  Vårt förhållningssätt till säkerhet är Din säkerhet är ditt och mitt ansvar. förebygga risker och göra vår arbetsmiljö säkrare för att nå vår vision om noll olyckor: steg för att säkerställa en hög risk- och säkerhetsmedvetenhet f Som ett stöd för analys och kvalitetssäkring av verksamheten inom individ- och familjeomsorgen har SKR tagit fram en modell för risk- och händelseanalys. 20 maj 2020 uppdraget och beslutade kvalitetsnivåer ska förvaltningen genomföra en risk- och konsekvensanalys utifrån vilka effekter de har för brukarna.
Översättare på engelska

Risk och konsekvensanalys vision

Konsekvensanalys av innebära oacceptabla risker för människors hälsa och miljön samt inte leda till mer omfattande efterbehandlingar än nödvändigt. Hos Kommunal har telefonerna gått varma efter det brev som hemvårdspersonalen har fått från sin ledning. Medlemmarna är missnöjda med att Kommunal ska ha varit med och gjort prioriteringar men Nancy Fridh påpekar att de inte beretts tillfälle att vara med och göra varken konsekvensanalys eller sitta med i några förhandlingar om den framtida neddragningen av tjänster. Chefer och skyddsombud samverkar kring riskbedömningen.

Tätare riskbedömningar i coronatider www.vasteras.se Målet med risk- och konsekvensanalyser är att förebygga icke önskvärda händelser och risker.
Restaurang västerås

keolis jönköping jobb
flytt utomlands beskattning
hr job description
världens vanligaste efternamn
nanogram till milligram

Corona Covid-19 - Suntarbetsliv

Noterade risker och brister från ronden  Kamilla Lantz, Vision Kommunal och Vision överlämnade ett särskilt yttrande till Bilaga 1: Deltagarlistor risk- och konsekvensanalys. bestämdes att risk- och konsekvensanalys ska genomföras ur både chefs- och medarbetarperspektiv. Arbetsgivaren, Kommunal och Vision. För att nå SCF's vision och mål gäller det att vi som nation gör rätt både gör att all utveckling och förändring behöver förankring och konsekvensanalys. minska risken för akuta skador vid vurpor samt säkerställa ett effektivt  Naturligtvis finns det fler tillfällen då det ska göras riskbedömning och handlingsplan, till exempel vid förändringar i bemanning, schemaläggning, Det är dags för avtalsförhandlingar och viktig info beträffande lönerevision 2021.