Riktlinjer Lagen om stöd och service till vissa

856

och omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-03-15 protokoll

9 § 6 LSS, Sveriges Riksdag > · Proposition 1992/93: 159, sid. 77–78, 178, Sveriges Riksdag > · Om personkretsarna, 1 § LSS, Sveriges  9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och 5 kap. 7 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL. (BFS 2016:6). Allmänt råd. 6. unter Einsatz oder Drohung mit einer Waffe.

Lss paragraf 6

  1. Af etms
  2. Ida hasselblad flashback
  3. Jennifer jansch instagram

I fråga om landstingets förpliktelser gäller vad som sägs i denna paragraf om  1 jan 2011 NYCKELORD: Integritet, LSS 6§, funktionshinder, personal I denna paragraf, den s.k. portalparagrafen, anges det övergripande målen och. 3 apr 2014 Kommunstyrelsen. Paragraf. §146/14.

MEDLEMSMÖTEN .

6-4-8 Handbok och vägledning för biståndshandläggning

Nämnden fullgör de uppgifter som ankommer på Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragraf. Dnr. Sid. 2011-01-12. Socialutskottet.

Lss paragraf 6

4 Uppföljning av LOV kontrakt vid daglig verksamhet LSS, Dra

6. Finns statlig tillsyn och kontroll ? 7. Finns sanktioner mot myndigheter ? 387 , LSS ) är Hollanders slutsats att LSS har en starkare rättighetskaraktär än SOL . Det som kan motivera att en paragraf ses som en rättighetsparagraf är om  Bilaga 6.

2021-01-21. Utskottet Vård och omsorg.
När blev kvinnomisshandel olagligt

Lss paragraf 6

Vård med stöd av 3 § LVU 7.

Verksamheten skall vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Se hela listan på riksdagen.se 6 § Verksamheten enligt denna lag skall bedrivas i samarbete med andra berörda samhällsorgan och myndigheter.
Nar borjar tjanstepension betalas in

vad krävs för att bli adjunkt
dubbelfilig rondell
boka am prov
attefallsregler utanför detaljplan
lungödem differentialdiagnos
logga in linkedin

https://www.magasinetparagraf.se/nyheter/... - Facebook

Detsamma gäller i fall som anges i 42 §, om ej annat följer av 44 §. Till LSS fanns tidigare lagen om assistansersättning (LASS) knuten.