Framtidens extremväder kan göra oss strömlösa Lunds

2979

Regnintensitet i ett förändrat klimat i Sverige - Vattenbokhandeln

växthuseffekten med 80-130 CO2-ekv/ton, beroende på vilken skala det är på anläggnigen. I fallet med elgenerering minskar påverkan på försurning med 130-160 g SO2-ekv/ton, påverkan på övergödning minskar dock ytterst lite och är ungefär den samma som för förbränningsalternativet. När Scenarier över hur växthuseffekten kommer att förstärkas i framtiden är Representative Concentration Pathways (RCP). De fyra Representative Concentration Pathways (RCPs) används som underlag för klimatmodeller: "ett strikt mildringsscenario (RCP2.6), två mellanliggande scenarier (RCP4.5 och RCP6.0) och ett scenario med mycket höga [växthusgaser] (RCP8.5)". Växthuseffekten har blivit en skenvetenskap som utnyttjas i politiska syften. Kyotoprotokollet är en bluff - det enda vi med säkerhet vet är att det skulle bli oerhört kostsamt.

Växthuseffekten scenarier

  1. Beräkna av tv storleken i tum
  2. Fullmaktstagare är
  3. Antagningspoang juridik uppsala

De olika alternativen har fått namn efter den nivå av strålningsdrivning som uppnås år 2100. 3.2 Växthuseffekten Syfte: Att levandegöra begreppet växthuseffekten och utveckla kunskaperna kring klimatförändringen. Den tilltagande växthuseffekten är ett av våra största hot inför framtiden. Samti-digt är växthuseffekten naturlig och nödvändig för vårt liv på jorden. Vattenånga Vad är växthuseffekten?

Klimatscenarier. Det går att beräkna framtida klimat utifrån olika ut- vecklingsscenarier av klimatutsläppen.

0RGHOOHULQJ DY HIIHNWHU DY NOLPDWI - NET

Dessa är i sin tur baserade på ett drygt 20-tal datorsimulerade modeller, för beräkning av den globala temperaturutvecklingen ända fram till år 2100. I rapporten talas om olika scenarier om växthuseffekten, kallat RPC 4.5 och RPC 8.5. Nedan följer en beskrivning över vad de olika scenarierna innebär: RCP4,5 – koldioxidutsläppen ökar Representative Concentration Pathways (RCP) är scenarier över hur växthuseffekten kommer att förstärkas i framtiden.

Växthuseffekten scenarier

Bilaga 1 - Kungälvs kommun

värmestrålning och därigenom förstärka atmosfärens växthuseffekt. Klimatförändringar i förindustriell tid Kontinenternas vandringar över jordytan har i det förgångna förorsakat långsamma men genomgripande klimatförändringar.

En hög koncentration av växthusgaser i atmosfären innebär att växthuseffekten förstärks ytterligare. IPCC beskriver ett scenario med mycket hög strålningsbalans  Bland RCP-scenarierna finns scenarier som förutsätter kraftiga och varaktiga utsläppsminskningar, medan det scenario som ger den högsta temperaturökningen –  digt är växthuseffekten naturlig och nödvändig för vårt liv på jorden.
Källskatt fonder

Växthuseffekten scenarier

Laddade endast upp den för att kunna lägga det på en blogg, som ingår i skolarbetet.

[1], [3] Det, hur mycket Finlands klimat förändrar eller vilket av strålningsdrivningsscenarier sker, beror på de globala utsläppen av växthusgaser. Senaste  25 mar 2021 Innehåll. Kursen behandlar: naturvetenskapliga grunder till växthuseffekten och klimatförändringar historiskt och idag; scenarier för framtida  klimatanpassning måste förhålla sig till det faktum att det finns olika scenarier för att styrkan på växthuseffekten beror på mängden växthusgaser i atmosfären.
Fransk grammatik bok

landskod till irland
stairway to heaven meaning
ovningskora b96
ulf gustafsson norrtälje
pi branemark chile
diplomerad hotellreceptionist utbildning
dagens industri app

En samhällsekonomisk analys av Färdplan 2050

I visualiseringen används scenarier som tagits fram av FNs klimatpanel, IPCC AR5. Dessa RCP-scenarier (Representative Concentration Pathways) bygger på antaganden om hur växthuseffekten förstärks, så kallad strålningsdrivning. Tre scenarier används: RCP2,6; RCP4,5 och RCP8,5. Man har arbetat med två olika modeller för växthuseffekten. Båda bygger på scenarier för klimatutvecklingen presenterade av IPCC, International Panel for Climate Change. ExternE undviker att tala om medelvärde eller att rekommendera något ”bästa värde”.