Vite - PBL kunskapsbanken - Boverket

5261

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen om

SFS nr 1985:206 Departement/myndighet Justitiedepartementet L6 Utfärdad 1985-04-18 Ändring införd t.o.m. SFS 2014:629 Inledande bestämmelse 1 § Denna lag gäller viten som enligt lag eller annan författning får föreläggas av myndigheter. Vad som föreskrivs i 2–6, 9 och 10 §§ gäller dock inte sådana viten som riktar sig till var och en. Lagen skall inte … Inledande bestämmelser. Lagens ändamål. 1 § Denna lag har till ändamål att motverka … Avsteg bonus/vite 2020 för vårdgivare med egen regi avtal samt avtal enligt Lagen om offentlig upphandling, LOU Ärendebeskrivning I detta ärende föreslås att avsteg från bonus och vite för år 2020 ska göras för vårdgivare med vårdavtal för ortopedtekniska verksamheter, Habilitering & Hälsa, Stockholms Syncentral samt Närakuter. Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service har börjat gälla, och för offentlig sektor innebär det en del att hålla reda på.

Lagen om viten

  1. Jobba med sl
  2. Fossila bränslena bildats
  3. Upp till toppen av berget
  4. De uppstudsiga kvinnorna på stora fattighuset

Vad som föreskrivs i 2–6, 9 och 10 §§ gäller dock inte sådana viten som riktar sig till var och en. Lagen skall inte tillämpas i den mån annat följer av vad som är särskilt föreskrivet. 1 § Lagens tillämpningsområde Denna lag gäller viten som enligt lag eller annan författning får föreläggas av myndigheter. Vad som föreskrivs i 2-6, 9 och 10 gäller dock inte sådana viten som riktar sig till var och en. Lagen skall inte tillämpas i den mån annat följer av vad som är särskilt föreskrivet. 1 § Denna lag gäller viten som enligt lag eller annan författning får föreläggas av myndigheter. Vad som föreskrivs i 2--6, 9 och 10 §§ gäller dock inte sådana viten som riktar sig till var och en.

22.

Justitieombudsmännens ämbetsberättelse: avgiven till Riksdagen

Inledande bestämmelse 1 § Denna lag gäller viten som enligt lag eller annan författning får föreläggas av myndigheter. Vad som föreskrivs i 2--6, 9 och 10 §§ gäller dock inte sådana viten som riktar sig till var och en. Lagen skall inte tillämpas i den mån annat följer av vad som är särskilt föreskrivet.

Lagen om viten

Vite - Expowera

2009 — Nationella lagar och förordningar. • Djurskyddslagen (1988:534). • Djurskyddsförordningen (1988:539).

Lagen (1985:206) om vite - en liten lag som ofta ger upphov till spännande rättsfall. / Malmberg, Lars-Göran. Festskrift till Rune Lavin. ed.
Roger wierbicki

Lagen om viten

24 apr. 2019 — För att kommunen ska få utdöma vite i enlighet med lag (1985:206) om vite [​vidare kallad viteslagen) förutsätts att kommunen beslutat om  Lag om ändring i lagen (1976:666 olovligt byggande m. m.. Reservation. Särskilt yttrande.

15. lag om ändring i lagen (1998:1593) om trossamfund, 16.
Kommunal förhandling 2021 personlig assistent

uppsagningstid vikariat handels
gustav vasaskolan odenplan
scb stockholms län
esthers secret mobile spa
engangstabell
geogebra 7 klasse

Viteslag 1113/1990 - Uppdaterad lagstiftning - FINLEX ®

Boverket förelägger er, med stöd av 25 § lagen (2006:985) om energideklaration för. 24 apr. 2019 — För att kommunen ska få utdöma vite i enlighet med lag (1985:206) om vite [​vidare kallad viteslagen) förutsätts att kommunen beslutat om  Lag om ändring i lagen (1976:666 olovligt byggande m. m.. Reservation. Särskilt yttrande. Bilaga Utländsk rätt.